top of page

A, B czy C? To zależy (2)

Pamiętacie naszą serię na temat pytań testowych na żeglarskim egzaminie teoretycznym? Dziś mamy dla Was kolejną taką ciekawostkę. I kolejne opinie ekspertów.

Najpierw pytanie (prawidłowa odpowiedź wytłuszczona):

Które zdanie jest prawdziwe?

A) System GPS, z uwagi na niedoskonałość, może służyć jedynie do wsparcia nawigacji z użyciem mapy papierowej

B) System GPS może być jedynym narzędziem prowadzonej nawigacji

C) Żadne ze zdań nie jest prawdziwe
Co na powiedzieli doświadczeni żeglarze?

Dominik Bac

kapitan jachtowy, ma za rufą około 80 tys. mil morskich; opłynął pod żaglami obie Ameryki (Horn; Northwest Passage – pierwszy jacht pod polską banderą i najmłodsza załoga na świecie); prowadzi agencję żeglarską oraz wypraw do Ameryki Łacińskiej.

System GPS zrewolucjonizował nawigację na Świecie. Używają go linie lotnicze, wielkie statki, wojsko, a także miliardy telefonów komórkowych. GPS podaje nam pozycję geograficzna z dokładnością do kilku metrów i ta pozycja jest uaktualniana bez zauważalnego opóźnienia. System jest bezpłatny (ponosimy jedynie koszt zakupu odbiornika) i powszechny. To wszystko sprawia że można go uznać za praktycznie niezawodny. Niemniej, jego użytkownik zawsze musi liczyć się z awarią lub zwykłym brakiem zasilania. Z tego powodu oznaczanie pozycji na mapie papierowej powinno być podstawą bezpiecznej nawigacji. Innymi słowy, pozycję można uzyskiwać z systemu GPS, ale rozsądny żeglarz powinien potwierdzać sobie jej poprawność za pomocą innych dostępnych metod nawigacyjnych – nawigacji terestrycznej, a w przypadku otwartego morza np. głębokości. Na otwartym oceanie jedyną alternatywą dla GPS pozostaje astronawigacja, choć ta jest dzisiaj coraz mniej używana.

Co to wszystko oznacza? Że GPS, jak każdy system, bywa zawodny. Trudno jednak obronić tezę, że jest niedoskonały (odpowiedź A). Przy takim rozumowaniu, prawidłową odpowiedzią jest (C).

Jeszcze kilka uwag, niejako przy okazji:

Korzystając z nawigacji GPS powinniśmy, oprócz jachtowego chartplottera, mieć zawsze co najmniej 2 zapasowe urządzenia.

Należy też pamiętać o niezależnym od jachtowego systemu elektrycznego zasilaniu dla tych urządzeń. Najprostszym rozwiązaniem będzie prosty odbiornik GPS na baterie – podający jedynie pozycję, którą nanosimy na mapie papierową

Drugim urządzeniem może być telefon z aplikacją nawigacyjną oraz dedykowanym naładowanym powerbankiem.

Artur Skrzyszowski

kapitan jachtowy PZŻ, skipper jachtu regatowego Selma Racing, z-ca kapitana jachtu Selma Expeditions; laureat licznych nagród i wyróżnień, rekordzista świata w nawigacji najdalej na południe; czytaj więcej.

Odpowiedź A, zaznaczona jako prawidłowa, jest skrótem myślowym, przez co nie jest ani jednoznaczna, ani precyzyjna. Co oznacza nawigacja z użyciem mapy papierowej? Co to jest narzędzie do prowadzenia nawigacji?

Przyjrzyjmy się problemowi. System GPS polega na dostarczeniu użytkownikowi informacji o pozycji geograficznej, w której ten się znajduje. Znając tę pozycję, taki użytkownik może ją oznaczyć na mapie papierowej lub zaimportować do programu obsługującego mapy elektroniczne. Innymi słowy, sama wartość współrzędnych geograficznych nie jest nic warta bez mapy, niezależnie od tego, czy jest to mapa papierowa czy elektroniczna. Nawigację natomiast prowadzimy poprzez wyznaczanie pozycji za pomocą różnych źródeł, do których zaliczamy nawigację terrestryczną i nawigację satelitarną oraz rzadziej obecnie używaną nawigację zliczeniową i astronawigację. Nawigacja satelitarna (GPS) jest najbardziej precyzyjną nawigacją. Nie zmienia to faktu, że istotną kwestią może być jej awaryjność lub zaburzenie sygnału z satelitów dostarczającego nam dane o pozycji, a także problemy z zasilaniem urządzenia z systemem GPS. Jednak opisywanie tych wszystkich problemów terminem „niedoskonałość GPS” jest nadużyciem. Należy po prostu pamiętać, by zapisywać pozycję z GPS, aby w razie awarii móc zacząć prowadzić nawigację zliczeniową na mapie papierowej lub elektronicznej. W każdym przypadku należy prowadzić nawigację terrestryczną i obserwację linii brzegowej i znaków nawigacyjnych. Prowadzenie nawigacji tylko poprzez zliczanie pozycji zawsze jest obarczone dużym marginesem błędu. Dlatego warto używać nawigację satelitarną. Natomiast błędem byłoby stosowanie wyłącznie nawigacji satelitarnej bez map papierowych oraz odstąpienie od prowadzenia nawigacji terrestrycznej. Reasumując, zdanie prawdziwe powinno brzmieć: Nawigacja satelitarna nie powinna być jedynym sposobem prowadzenia nawigacji na jachcie. Odpowiedź A jest prawidłowa. Nie można się z tym nie zgodzić. Ale pytanie jest po prostu tendencyjne i dlatego niebywale irytujące.

55 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page