top of page

O WIEM

W Fundacji wIEm zajmujemy się działaniami mającymi na celu rozwój szeroko rozumianych innowacji edukacyjnych. Promujemy i wspieramy:
-  edukację opartą na dialogu uczestniczących w niej ludzi;
- nowoczesne kształcenie w szkole o cienkich ścianach, która mądrze używa nowych technologii;
- edukację włączającą, która pomaga pokonać bariery – pokoleniową, niepełnosprawności, braku umiejętności;
- dydaktykę integrującą treści, przekraczającą granice różnych dziedzin i tradycyjnych przedmiotów szkolnych;
- kształcenie połączone z wychowaniem do aktywnej postawy obywatelskiej, w tym do dobrego obywatelstwa cyfrowego.

LUDZIE

W WIEM

Wiem: Meet the Team
at.jpg

Prezes zarządu Fundacji wIEm

ANNA TURULA

Profesor i kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim stażem, pasjonatka i propagatorka innowacyjnych rozwiązań w dydaktyce, również z wykorzystaniem nowych technologii. Autorka kilkudziesięciu kursów zdalnych i hybrydowych; współautorka programów studiów Anglistyka Online (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, Częstochowa) i Cyfrowy Nauczyciel Języka Angielskiego (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków). Koordynatorka szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. W latach 2017-2018 trenerka w zakresie innowacyjnej dydaktyki akademickiej w na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i w Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2013r. organizuje PL-CALL – polską konferencję na temat dydaktyki językowej wspomaganej komputerowo, której jest pomysłodawczynią.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

Wiem: What We Do

EDUKACJA NA FALI

To oferta kursów żeglarskich w połączeniu ze szkoleniami z innych dziedzin: pracy metodą projektów; metodyki SCRUM; kursów językowych; nowoczesnego przywództwa i budowania grupy; skutecznego pozyskiwania grantów.

edukacja na fali.jpg

ZEWNĘTRZNA EWALUACJA PROJEKTU FRAMES

Ponieważ wiemy jak zorganizować wymianę wirtualną, jak przekazać tę wiedzę innym, jakie ważne jest wsparcie instytucjonalne oraz akredytacja i jak je uzyskać, jak dobrze oceniać i na czym polega konstruktywna informacja zwrotna.

frames pl.jpg

SEACHERS

Nazwa projektu powstała ze zbitki angielskich słów sea (=morze)
i teachers (=nauczyciele), bo przedsięwzięcie dotyczy szeroko rozumianej edukacji żeglarskiej; edukacji oferowanej przez doświadczonych nau(t)czycieli :)

OD A DO Ż CZYLI ANGIELSKI DLA ŻEGLARZY

Zadania, które uczą: ćwiczenia układają się w sekwencje, bazują na sobie, są interaktywne; plany nauki, które są na początku każdego modułu: aby łatwiej było wziąć się do nauki, autentyczne materiały: by być jak najbliżej prawdziwego życia; w różnorodność bodźców: w kursie jest tekst, filmiki, gry, materiały audio i zdjęcia – bo wielotorowo zapamiętuje się skuteczniej; recykling wiedzy
i powtórzenia: bo powtarzanie jest matką wiedzy; w incydentalną naukę gramatyki: bo najważniejsze jest, by skutecznie się komunikować, poprawność przychodzi z czasem.

od A do Ż.jpg
Seachers-1-1.jpg

FAJNA SZKOŁA

Celem projektu jest stworzenie nieformalnej propozycji edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym. Ta propozycja – fajna szkoła - ma opierać się na zasadach uczenia się przez doświadczenie, w bezpośredniej interakcji z dorosłym, który jest w swojej dziedzinie ekspertem.

fajna_szkoła.jpg
Wiem: What We Do

PROJEKTY ZREALIZOWANE

E-EDUKACJA NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Wsparcie dla e-edukacji na Politechnice Krakowskiej w formie warsztatów przygotowujących do tworzenia kursów typu MOOC – online, o otwartym dostępie, przeznaczonych dla masowego odbiorcy.

PK1.jpg

INNOWACJE W KSZTAŁCENIU PRZYSZŁYCH ŻEGLARZY

Popularyzacja kształcenia hybrydowego na kursach żeglarskich; instalacja i uruchomieniu platformy MoodleSYC; opracowanie kursu Żeglarz jachtowy stanowiącego uzupełnienie zajęć prowadzonych tradycyjnymi metodami.

innowacje_w_kształceniu_zeglarzy.PNG

SZKOLENIA MULTIMEDIALNE DLA UEK HUB 2.0

Podczas tego szkolenia skupiliśmy się na przekazaniu umiejętności projektowania innowacyjnego procesu dydaktycznego z wykorzystaniem techniki kreatywnego myślenia w pracy dydaktycznej z naciskiem na interkulturowość i komunikację ze studentami w środowiskach międzynarodowych.

HUB 2.0 pl.jpg

MATURA TIK-TAK-TOK

Warsztaty dla maturzystów z mądrego wykorzystania nowych technologii w przygotowaniu do egzaminów.

tiktaktok_001.jpg

AHOJ!

Systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia instruktorów żeglarskich do pracy z osobami nie(do)widzącymi oraz szkoleń żeglarskich dla osób z dysfunkcją wzroku i adaptacji stanicy żeglarskiej dla potrzeb takich szkoleń. 

*Program w ramach edukacyjnego projektu Fundacji wIEm* Seachers

AHOJ prezentacja projektu.jpg

STAŻ NAUKOWY DLA NAUCZYCIELI
Z UKRAINY

Międzynarodowy staż naukowo-pedagogiczny dla nauczycieli ukraińskich szkół średnich ogólnokształcących: "Podstawowe zasady organizacji systemu kształcenia ogólnego i średniego w Europie: organizacja procesu edukacyjnego, nowe i innowacyjne technologie edukacyjne.”

Ukraine.jpg

ROZBUDOWA I AKTUALIZACJA PLATFORMY MOODLE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Audyt informatyczno-metodyczny obecnie używanej platformy Moodle PK, analiza potrzeb nauczycieli akademickich PK, propozycje zmian i opieka merytoryczna na etapie wdrożenia zmian.

pk2 pl.jpg

AHOJ! CDN

W oryginalnym projekcie ahoj! Opracowaliśmy systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia instruktorów żeglarskich do pracy z osobami nie(do)widzącymi oraz szkoleń żeglarskich dla osób z dysfunkcją wzroku i adaptacji stanicy żeglarskiej dla potrzeb takich szkoleń. Teraz rozwiązania AHOJ! sprawdziliśmy w praktyce organizując piknik żeglarski dla osób z dysfunkcją wzroku.

ahoj cnd pl.jpg
planowane

PROJEKTY PLANOWANE

OPOWIEM CI MÓJ KRAKÓW

Seria warsztatów dla par senior-junior, ucząca wykorzystania nowych technologii do opowiadania historii.

Opowiem Ci mój Kraków.jpg
statut

STATUT FUNDACJI WIEM

STATUT.jpg
Wiem: Who We Are

NAPISZ DO NAS

Adres do korespondencji:

Fundacja Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm

ul. Zwycięstwa 1

44-100 Gliwice​​

Dane podmiotu:

KRS: 762922

NIP: 6312683294

REGON: 38211190100000

nr konta: 42114020040000310281340395

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

alternative-energy-background-blue-10369
bottom of page